Drummond Castle and Gardens (Skotsko)

Posted on: Út, 02/23/2016 - 19:21 By: klarisa

Skotské sídlo ze 17. století se pyšní formální zahradou s ranně viktoriánským parterem ve tvaru svatoondřejského kříže a patrnými italskými, francouzskými a holandskými vlivy. Italská sochařská výzdoba je z bílého mramoru. 


Drummond Castle Gardens 

    Historické písemné zprávy o vzniku a vývoji zahrad Drummond Castle jsou sporé, přesto existuje důkaz o jejich dlouhé historii z doby, kdy první Lord Drummond na konci 15. století vystavěl první opevněný hrad (1490). Zápis z roku 1508 říká, že lord Drummond kázal králi Jakubovi IV., který lovil v blízkých lesích, poslat třešně. S jistotou lze existenci zahrad potvrdit v roce 1605, kdy čtvrtému Lordu Drummondovi král Jakub IV. věnoval panství Perth. Hrabě z Perthu informuje, že: "Panství bylo nevelké, ale s pomocí přátel a pečlivým úsilím bylo zušlechtěno více, než bylo lze očekávat." Jeho skromnost je však poněkud v rozporu s kvalitou změn, které zde musely proběhnout. Z té doby se dochoval kamenný obelisk, součást slunečních hodin (1630) Johna Mylneho, který svědčí o existenci zahrady přiměřené vysokému postavení jejího vlastníka. 
     Politika a válka přerušily veškeré zahradnické aktivity. Drummondové byli royalisté a stáli v čele skotské politiky. Jejich hrad byl v roce 1654 silně poškozen vojsky Olivera Cromwella. Významné práce na zušlechťování pozemkůt ak mohly začít až koncem 17. století, kdy je propachtoval čtvrtý hrabě z Perthu, který proslul jako hospodář na lesní i zemědělsjké půdě. Jeho ambice v tomto oboru se projevily v plánu vysadit čtyřřadou alej v déce 20 mil od svého sídla až do Perthu, který začal uskutečňovat.

     V letech 1675 - 1676 byl hrabětem zaměstnán mladý zahradník z Hamilton Palace John Reid, pozdější autor první skotské zahradní příručky The Scots Gard'ner (1683).

Zahrada v 18. století
    V roce 1715 se vévoda z Perthu účastnil jakobínského povstání, veškeré práce na budování zahrad byly odloženy do doby návratu jeho syna do Skotska. Prvních 10 let po jeho návratu se v zahradách mohutně budovalo a inovovalo, nepřehlédnutelnou součástí byla vodní díla, fontány, nádrže apod. V roce 1746 bylo panství zabráno ve prospěch koruny a formální zahrada zpustla. Po skončení sedmileté války (1763) nechali královští správci vybudovat osady pro demobilizované vojáky, 4 z nich na panství hrabat z Perthu. Většina z nich však byla opuštěna již v r. 1772.
     Teprve v roce 1785 rodina dostala zpět své panství a podlehla módnímu zájmu o romantické, přírodně krajinářské úpravy, kterým formální zahrady podléhaly. V místě bývalé vojenské osady Bennyberg byl vybudován velký rybník, alej byla vyzdobena impozantní branou. Obnovený zájem o budování formálních zahrad vedl pak k založení formálního parteru a vybudování propracovaných teras, úprava z té doby patří k nejvýraznějším zahradám raného viktoriánského období ve Skotsku. Pokračování textu ve fotogalerii...


Autorem zahradní úpravy je John Mylne.
Rekonstrukce zahrad v letech 1818 - 1860 proběhla ve stylu "obnovy ideje skotské zahrady 17. století".

www.drummondcastlegardens.co.uk 

text: SZKT
foto: Klára Smílková 27. 5. 2002