Předjaří v Královské zahradě

Posted on: Čt, 03/10/2016 - 19:44 By: klarisa

V pořadí čtvrtá výstava z cyklu Předjaří na Pražském hradě se koná v empírovém skleníku Královské zahrady. Letošním tématem je voda a kromě exponátů týkajících se tohoto tématu můžete vidět barevnou záplavu jarních květin i množství bohatě kvetoucích hvězdníků (Hippeastrum).


Tématem letošní, již čtvrté výstavy z cyklu Předjaří na Pražském hradě se stala voda. Vždyť co jsou hradní nádvoří, dvorky a dvorečky, či zahrady bez studny, kašny, fontány, či jen prosté nádržky s poklidnou hladinou, v níž se zrcadlí nebe?

V první místnosti empírového skleníku je připomenutý význam vody pro Pražský hrad. Vystaveny tu jsou předměty ze sbírek Pražského hradu. Rozměrností z nich vynikají odlitky kašny, jejíž gotickou sochu sv. Jiří obdivuje celý svět (kovový originál z doby Karla IV. je v expozici Příběh Pražského hradu ve Starém královském paláci), dále vrcholně renesanční Zpívající fontány z Královské zahrady (je stále na svém místě před Letohrádkem, pro které byla zrozena), ale i robustní raně barokní Leopoldovy kašny z II. hradního nádvoří. Vedle těchto atraktivních, umělecky provedených a dnes již historických odlitků, běžně uložených v depozitářích, jsou ke zhlédnutí i dva novodobé modely zpřítomňující úpravy starších kašen na III. hradním nádvoří architektem Jože Plečnikem – již zmíněné kašny se sochou sv. Jiří a tzv. Orlí kašny, stojící před vstupním portikem Starého královského paláce. Neméně zajímavé jsou příklady gotického dřevěného a renesančního terakotového vodovodního potrubí. Kůry zbavené kmeny stromů byly dlabány pomocí vrtáků, pocházejících z 18. a 19. století. Tuto první část expozice, kde jsou též k vidění různé kamenné nádržky, plechové chrliče nebo kožená požární vědra, doprovázejí fotografie hradního potoka Brusnici, dále rybník v Bažantnici, fenomén vody v interiérech i exteriérech Hradu, ale též středověký záchod.

Všechny tyto, někdy i stovky let staré, předměty ožívají ve spojení s obřími květy hvězdníků – Hippeastrum (nesprávně označovaná jako Amaryllis) a orchidejí, vystavených při oknech skleníku. A právě květinám je věnována druhá část výstavy. Tvoří ji množství rozkvetlých hyacintů, z jejichž podmanivé krásy až přechází zrak a z omamné vůně se točí hlava. Na Vaše zvídavé dotazy, týkající se pěstování cibulovin, jsou Vám připraveni poradit zahradníci ze Správy Pražského hradu.

Spojit krásu s poznáním, to je to, oč o tu jde... Ostatně láska je jako déšť. Prší-li, náhle ožíváme. A Plečnikova dlažba na třetím hradním nádvoří se po každém dešti mění v moře...

... z brožury vydané k výstavě - PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D. (Oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu)


Empírový skleník – Královská zahrada (Pražský hrad)
4. - 13. března 2016, od 10 do 17:30 hod (poslední vstup v 17 hod)
vstupné 20 Kč
www.hrad.cz