Současná krajinářská architektura višegrádských zemí 2015

Posted on: St, 02/03/2016 - 14:04 By: klarisa

Zítra je poslední den, kdy můžete ve dvoraně Fakulty architektury ČVUT (Thákurova 9, Praha) shlédnout přehlídku vybraných relizací krajinářské architektury zemí Višegrádu za posledních 5 let.


Zahájení výstavy Současná krajinářská architektura višegrádských zemí 2015 (Contemporary Landscape Architecture in the Visegrád Countries 2015) proběhlo ve čtvrtek 21. ledna 2016 v 16 hodin. Slavnostního otevření druhého ročníku putovní přehlídky 40 vybraných realizací se ujali děkan Fakulty architektury prof. ing. arch. Ladislav Lábus, garantka výstavy Ing. Klára Salzmann, PhD. a předsedkyně sekce Ing. Jan Pyšková.

Z dvorany fakulty se následně zájemci odebrali do přednáškové místnosti, kdy jim byli představeny některé z projektů zástupců z Čech, Slovenska, Maďarska a Polska. Neformální program pak pokračoval opět ve dvoraně fakulty.

Odborný program následně pokračoval druhý den dopoledne panelovou diskuzí s účastí veřejnosti na téma Role krajinářského architekta ve višegrádských zemích. 


Organizátoři akce:
Sekce krajinářských architektů IFLA CZ
Společnost pro zahradní a krajinářskou architekturu, z.s.
Fakulta architektury ČVUT
Pracovní skupina Krajinářská architektura ČKA